Warunki Przyjęcia

Mieszkańcy przyjmowani są do DPS na podstawie decyzji kierującej i decyzji o odpłatności za pobyt wydanych przez ośrodki pomocy społecznej właściwych dla miejsca zamieszkania osoby kierowanej oraz decyzji o umieszczeniu wydanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Poddębicach.

Pełen koszt pobytu w Domu w 2017 r. wynosi 2.619,85 zł miesięcznie. Mieszkaniec ponosi odpłatność w wysokości 70% swojego świadczenia rentowego, emerytalnego, natomiast pozostałą część dopłaca gmina, która wydaje decyzje.