Struktura Organizacyjna

W Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie zatrudnionych jest  65 osób w systemie 3- zmianowym. Szczegółowa struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie przedstawia się następująco:

  1. Dział Opiekuńczo- Terapeutyczny zatrudniający:
  • kierownika działu opiekuńczo- terapeutycznego
  • kierowników zespołu pielęgniarek
  • pielęgniarki
  • pokojowe
  • pracowników socjalnych
  • instruktorów ds. kulturalno- oświatowych
  • instruktorów terapii zajęciowej
  • rehabilitanta
  • opiekunów
  1. Dział administracyjno- finansowy zatrudniający:
  • głównego księgowego
  • referentów
  1. Dział gospodarczy i obsługi zatrudniający:
  • kierownika działu gospodarczego i obsługi
  • robotnika gospodarczego
  • kierowcę
  • rzemieślnika
  • kucharki
  • praczki

Ponadto w strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie możemy wyodrębnić dwa samodzielne stanowiska tj: samodzielne stanowisko ds. BHP
i p. poż oraz samodzielne stanowisko ds. kadr.