Struktura Organizacyjna

W Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie zatrudnionych jest  65 osób w systemie 3- zmianowym. Szczegółowa struktura organizacyjna Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie przedstawia się następująco:

 1. Dział Opiekuńczo- Terapeutyczny zatrudniający:
 • kierownika działu opiekuńczo- terapeutycznego
 • kierowników zespołu pielęgniarek
 • pielęgniarki
 • pokojowe
 • pracowników socjalnych
 • instruktorów ds. kulturalno- oświatowych
 • instruktorów terapii zajęciowej
 • rehabilitanta
 • opiekunów
 1. Dział administracyjno- finansowy zatrudniający:
 • głównego księgowego
 • referentów
 1. Dział gospodarczy i obsługi zatrudniający:
 • kierownika działu gospodarczego i obsługi
 • robotnika gospodarczego
 • kierowcę
 • rzemieślnika
 • kucharki
 • praczki

Ponadto w strukturze organizacyjnej Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie możemy wyodrębnić dwa samodzielne stanowiska tj: samodzielne stanowisko ds. BHP
i p. poż oraz samodzielne stanowisko ds. kadr.