Stowarzyszenie

Z inicjatywy pracowników Domu Pomocy Społecznej Gostkowie oraz innych życzliwych osób pragnących pomagać osobom chorym i niepełnosprawnym dnia 4 października 2011r. podczas zebrania założycielskiego powołano do życia Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „NASZ DOM”, które zostało zarejestrowane12 grudnia 2011r. Stowarzyszenie ma swoją siedzibę  w Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie. Obecnie Stowarzyszenie liczy 16 osób, a jego Prezesem jest p. Monika Kabacińska- Antczak.

Celem działalności Stowarzyszenia jest:

 • wspieranie działalności Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów socjalnych członków Stowarzyszenia
 • inicjowanie i wspieranie działań na rzecz profilaktyki i rozwiązywania problemów społecznych
 • udzielanie pomocy finansowej lub rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej
 • wspieranie i aktywizowanie społeczności lokalnych w działaniach, których celem jest poprawa warunków życia, zachowania dziedzictwa kulturowego, edukacja
 • działanie na rzecz rozwoju edukacji, nauki, kultury
 • pomoc osobom niepełnosprawnym w zabezpieczeniu godziwych warunków bytowych, zdrowotnych, dostępie do edukacji i kultury ze szczególnym uwzględnieniem mieszkańców Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, którzy ze względu na stan zdrowia wymagają całodobowej opieki i pielęgnacji
 • działalność na rzecz osób wymagających opieki, pielęgnacji, leczenia, rehabilitacji
 • przeciwdziałanie patologiom społecznym wśród młodzieży i dorosłych
 • nawiązywanie kontaktów i współpracy z innymi Stowarzyszeniami i organizacjami pozarządowymi w kraju i za granicą

 

Przykłady działań podjętych przez Stowarzyszenie:

 

 • Impreza integracyjna pt.: „PRZEKRACZAMY GRANICE”, która odbyła się 19 września 2012r. na terenie Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie. W imprezie brało udział 100 niepełnosprawnych beneficjentów z województwa łódzkiego: powiatu poddębickiego, wieluńskiego, zduńskowolskiego oraz zgierskiego.
 • W dniu 30 listopada 2013r. Stowarzyszenie „NASZ DOM” zorganizowało imprezę integracyjną pod nazwą „CZARY MARY” dla 50 niepełnosprawnych osób. W imprezie wzięły udział osoby niepełnosprawne- mieszkańcy DPS-ów z województwa łódzkiego oraz osoby niepełnosprawne ze środowiska lokalnego. Największą atrakcją imprezy był występ estradowy iluzjonisty.
 • Dwudniowa wycieczka do Sandomierza w ramach projektu „NA TROPIE OJCA MATEUSZA”, która odbyła się w dniach 05-06 wrzesień 2014r. Beneficjentami projektu były osoby niepełnosprawne z województwa łódzkiego: powiat poddębicki, zduńskowolski oraz osoby ze środowiska lokalnego. Uczestnicy  wycieczki zwiedzili m.in. Podziemną Trasę Turystyczną, Zbrojownię Rycerską, Muzeum Diecezjalne-Dom Długosza, Bazylikę Katedralną pod wezwaniem Narodzenia NMP, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, przeszli spacerem przez Wąwóz Królowej Jadwigi i płynęli statkiem po Wiśle. Największą jednak atrakcją dla wszystkich uczestników wycieczki był pokaz Fire Show.
 • Dwudniowa wycieczka krajoznawczo- turystyczna po Ziemi Łódzkiej dla 40 niepełnosprawnych osób z Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie oraz Domu Pomocy Społecznej w Przatówku. Program wycieczki obejmował kompleksowe zwiedzanie Tomaszowa Mazowieckiego, Spały, Konewki, Inowłodzia oraz Bogusławic (04-05 wrzesień 2015r.)
 • Impreza integracyjna pod tytułem „CO SŁONKO WIDZIAŁO…”, która odbyła się 02.09.2016r. na terenie Muzeum Oświatowego im. Marii Konopnickiej w Bronowie. W imprezie brali udział mieszkańcy z pięciu powiatów województwa łódzkiego tj. Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie, Domu Pomocy Społecznej w Karsznicach, Domu Pomocy Społecznej w Skrzynnie, Domu Pomocy Społecznej w Przatówku oraz uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Aleksandrowie Łódzkim. Łączna ilość uczestników projektu stanowiła 70 osób. Podczas imprezy plenerowo- kulturalnej pod tytułem „CO SŁONKO WIDZIAŁO…” uczestnicy poszczególnych placówek zaprezentowali występy estradowe związane z twórczością Marii Konopnickiej. Jedną z ciekawszych atrakcji imprezy był interaktywny spektakl teatralny pod tytułem „Sierotka Marysieńka” zaprezentowany przez Teatr Fantazja z Krakowa. Uczestniczy projektu mieli także możliwość zwiedzić wraz z przewodnikiem Muzeum Oświatowe im. Marii Konopnickiej. Na zakończenie imprezy odbyła się zabawa taneczna prowadzona przez wodzireja.

 

 

Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych „Nasz Dom”

Stary Gostków41, 99-220 Wartkowice

tel./fax.: 678-51-85 lub 678-50-27

Nr KRS 0000402836

NIP: 8281412602 REGON: 101330788