Informacja

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Gostkowie informuje, iż sprawozdania finansowe, o których mowa w paragrafie 34, ust. 9 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. (Dz.U.2017 poz. 1911), są umieszczone na stronie BIP-u Starostwa Powiatowego w Poddębicach.

Dyrektor DPS w Gostkowie
Monika Kabacińska-Antczak